Originaliteit ver te zoeken

Tijdens het stuk zie en hoor ik om mij heen wat ik bij de meeste voorstellingen meemaak. Op momenten waarop het lijkt alsof een woord of gebaar grappig bedoeld is, wordt er gelachen. Er is gekozen voor de gebruikelijke rolverdeling: jongeren nuttigen levensmiddelen en kijken op hun telefoon, alsof zij denken zich in de bioscoop te bevinden, de oudere publieksleden laten eens in de zoveel tijd een luidruchtige rochel ontsnappen.