Vissen op het droge

OP HOOP VAN ZEGEN – Liever jij dan ik door Matrose – 4 maart 2017 – Back & Fourth te Utrecht i.h.k.v. Café Theater Festival

Haar wankele gevoel verspreidt zich onder de mensen. Doordat de artiesten in hoog tempo van het ene punt naar het andere bewegen, rest hen niets anders dan meebewegen om het verhaal te volgen. De hoofden slingeren van links naar rechts, allemaal tegelijk.

Een lul, dat zijn de anderen

Is alles naar mens? door Siebe Palmen – 4 maart 2017 – Louis Hartlooper Complex te Utrecht i.h.k.v. Café Theater Festival

Plotseling begint een kelner ergens midden in de ruimte te roepen. Hij herhaalt de onmogelijke bestellingen van zijn klanten. Het publiek lacht: wat een rare bestellingen. Waarom zou je dat nou doen?

Publiek offert kind om punt te maken

The Dolphin Experience door Mariëlla van Apeldoorn – gezien op 4 maart 2017 – Café Rabarber te Utrecht

Er wordt een kind opgevoerd om de angst van de millennial om volwassen te worden en verantwoordelijkheid te nemen te verpersoonlijken. Vanaf het moment dat het kind wordt opgevoerd, al tijdens de soundcheck, klampt het publiek zich aan haar vast.

Toiletdames polariseren publiek

Politieke Wanhoop door TG Toiletdames – 3 maart 2017 – Café Weerdzicht te Utrecht i.h.k.v. Café Theater Festival

Tijdens de voorstelling deelt het publiek zich plotseling op naar politieke voorkeur. Er wordt een harde scheiding gemaakt tussen links en rechts, zonder midden. Er worden stellingen geroepen, maar niemand lijkt te weten bij welke ‘kant’ de stellingen nou horen. De grote minderheidsgroep hoort, zoals te voorspellen was, bij rechts.

Revue

De Biecht presenteert: Circus Biecht! door De Biecht – gezien op 26 januari 2017 – Theater Walhalla te Rotterdam

Dames en heren, hooggeëerde artiesten, jullie zijn in groten getale op komen dagen om in het knusse Theater Walhalla het publiek te mogen aanschouwen. We hebben voor jullie een bonte verzameling van acts samengesteld.

Moraal van het verhaal

Ouds & Nieuws Show 2016 door Orde van de Dag – 17 december 2016 – Rotterdamse Schouwburg

Het gebrek aan een moraal, of een besef daarvan, speelt door in de rest van de show. Men is vooral gekomen om te lachen om acteurs die moeten improviseren, en om eraan herinnerd te worden wat er het afgelopen jaar ook alweer allemaal gebeurd is.

Feestje

WORMenVOER door Worm&Voer – 16 december 2016 – UBIK Rotterdam

Juist omdat we elkaar (bijna) allemaal kennen, zouden we een elleboog in de zij of een oplichtend schermpje eerder accepteren. Toch zorgt de ‘onder ons’-sfeer ervoor dat men meer rekening met elkaar en de artiesten houdt.

Grenzen opzoeken

Time Window Festival – 14, 15 en 16 oktober 2016 – Time Window te Rotterdam

Niet alleen de kunstenaar wordt publiek, het publiek wordt hier ook kunstenaar. In de verschillende programmaonderdelen wordt een uiteenzetting gemaakt van alle mogelijke vormen van publieksparticipatie. Van een vierde wand die doorbroken wordt tot een interactief kunstwerk, tot uitgenodigd worden om onderdeel van het werk te worden. En de kunstenaars willen veel van de bezoekers.

High art audience

Maurice le Noir presents: untitled (a conflict with concretism) door Loveday Smith/Orange Tea Theatre – 8 september 2016 – TOON i.h.k.v. Fringe Festival Amsterdam

De actrice maakt grappen over kunst maken, en we lachen allemaal mee, want we snappen waar ze het over heeft. De actrices op de eerste rij lachen iets harder dan de rest.

Leuk meedoen II

Kaptka door De Wentel – 6 september 2016 – Compagnietheater Amsterdam

Waar andere publieken die ik eerder zag die zo’n interactieve vorm kozen iets leken te willen zeggen over gebrek aan cohesie of het falen van het poldermodel, heeft dit publiek een positievere instelling. Wellicht komt het doordat de groep veel kleiner is en de teams dus ook: als je niet (leuk) meedoet valt het niet alleen de recensent op.