Vissen op het droge

OP HOOP VAN ZEGEN – Liever jij dan ik door Matrose – 4 maart 2017 – Back & Fourth te Utrecht i.h.k.v. Café Theater Festival

Haar wankele gevoel verspreidt zich onder de mensen. Doordat de artiesten in hoog tempo van het ene punt naar het andere bewegen, rest hen niets anders dan meebewegen om het verhaal te volgen. De hoofden slingeren van links naar rechts, allemaal tegelijk.

Een lul, dat zijn de anderen

Is alles naar mens? door Siebe Palmen – 4 maart 2017 – Louis Hartlooper Complex te Utrecht i.h.k.v. Café Theater Festival

Plotseling begint een kelner ergens midden in de ruimte te roepen. Hij herhaalt de onmogelijke bestellingen van zijn klanten. Het publiek lacht: wat een rare bestellingen. Waarom zou je dat nou doen?

Publiek offert kind om punt te maken

The Dolphin Experience door Mariëlla van Apeldoorn – gezien op 4 maart 2017 – Café Rabarber te Utrecht

Er wordt een kind opgevoerd om de angst van de millennial om volwassen te worden en verantwoordelijkheid te nemen te verpersoonlijken. Vanaf het moment dat het kind wordt opgevoerd, al tijdens de soundcheck, klampt het publiek zich aan haar vast.

Toiletdames polariseren publiek

Politieke Wanhoop door TG Toiletdames – 3 maart 2017 – Café Weerdzicht te Utrecht i.h.k.v. Café Theater Festival

Tijdens de voorstelling deelt het publiek zich plotseling op naar politieke voorkeur. Er wordt een harde scheiding gemaakt tussen links en rechts, zonder midden. Er worden stellingen geroepen, maar niemand lijkt te weten bij welke ‘kant’ de stellingen nou horen. De grote minderheidsgroep hoort, zoals te voorspellen was, bij rechts.