Revue

De Biecht presenteert: Circus Biecht! door De Biecht – gezien op 26 januari 2017 – Theater Walhalla te Rotterdam

Dames en heren, hooggeëerde artiesten, jullie zijn in groten getale op komen dagen om in het knusse Theater Walhalla het publiek te mogen aanschouwen. We hebben voor jullie een bonte verzameling van acts samengesteld.