Vissen op het droge

OP HOOP VAN ZEGEN – Liever jij dan ik door Matrose – 4 maart 2017 – Back & Fourth te Utrecht i.h.k.v. Café Theater Festival

Haar wankele gevoel verspreidt zich onder de mensen. Doordat de artiesten in hoog tempo van het ene punt naar het andere bewegen, rest hen niets anders dan meebewegen om het verhaal te volgen. De hoofden slingeren van links naar rechts, allemaal tegelijk.

Een lul, dat zijn de anderen

Is alles naar mens? door Siebe Palmen – 4 maart 2017 – Louis Hartlooper Complex te Utrecht i.h.k.v. Café Theater Festival

Plotseling begint een kelner ergens midden in de ruimte te roepen. Hij herhaalt de onmogelijke bestellingen van zijn klanten. Het publiek lacht: wat een rare bestellingen. Waarom zou je dat nou doen?

Publiek offert kind om punt te maken

The Dolphin Experience door Mariëlla van Apeldoorn – gezien op 4 maart 2017 – Café Rabarber te Utrecht

Er wordt een kind opgevoerd om de angst van de millennial om volwassen te worden en verantwoordelijkheid te nemen te verpersoonlijken. Vanaf het moment dat het kind wordt opgevoerd, al tijdens de soundcheck, klampt het publiek zich aan haar vast.

Toiletdames polariseren publiek

Politieke Wanhoop door TG Toiletdames – 3 maart 2017 – Café Weerdzicht te Utrecht i.h.k.v. Café Theater Festival

Tijdens de voorstelling deelt het publiek zich plotseling op naar politieke voorkeur. Er wordt een harde scheiding gemaakt tussen links en rechts, zonder midden. Er worden stellingen geroepen, maar niemand lijkt te weten bij welke ‘kant’ de stellingen nou horen. De grote minderheidsgroep hoort, zoals te voorspellen was, bij rechts.

Collectieve meningsvorming

Voer door Nieuw Niks – gezien op Parade Utrecht

Er wordt door veel publieken op De Parade dit jaar gekozen voor hetzelfde thema: collectieve meningsvorming. Ook buiten de tenten wordt het thema doorgevoerd. Bij de centrale kassa komen publieksleden in groepjes vragen wat andere mensen leuk vinden, en zijn daarbij niet bang om de absurdistische kant op te gaan (“Wat is uitverkocht? Doe die maar dan”).

Publiek probeert regie over te nemen

WC monster door Lefkop – 24 juli 2016 – Parade Utrecht

Dit is een publiek dat veel inspraak in de voorstelling wil hebben. Sommige publieksleden commanderen de acteurs en proberen zo de loop van de voorstelling te bepalen (‘Ga naar binnen!’ ‘Ga kijken!’), anderen proberen aan de acteurs de situatie uit te leggen (‘Hij is weg!’ ‘Hij zit in de WC!’ ‘WEL!’) en overstemmen daarbij soms de acteurs of het WC-monster zelf.

Toch een poging

Gilminder door Tommy Ventevogel & Jos Nargy – 22 juli 2016 – Parade Utrecht

Vanaf het moment dat de acteur te midden van de bierbanken begint praten, wordt er een duidelijk onderscheid tussen de zittende en staande helft van het publiek aangebracht. De staande helft van het publiek gedraagt zich opvallend minder gespannen dan de zitters. Deze laatsten doen erg hun best om te laten zien dat ze zich bewust zijn van hun aanwezigheid te midden van de anderen.